Felicia Carroll
Interamerican Journal of Psychology (home)
 
Abstr - ResumCarroll, Felicia (2009): The Pitchfork Princess. Transforming the torment of shame [La Princesa de la Horca. Transformando el tormento de vergüenza]. Interam. J. Psychol. 43 (2), 260-267 (eng.). 
Full text PDF